پست شده در اطلاعات قطعات یدکی خودرو

پلیت یا صفحات داخلی باتری خودرو چیست؟!

جعبه باطری به صورت خانه خانه ساخته شده و کف هر خانه دارای حوضچه هایی برای ته نشین شدن ذرات جدا شده از صفحات باطری و جلوگیری از اتصالات صفحات به یکدیگر می باشد. در صورتی که سطح رسوبات یا لجن افزایش یابد، باعث اتصال کوتاه صفحات باطری شده و در نتیجه کاهش قدرت آن را سبب می شود.

پلیت یا صفحات داخلی باتری خودرو چیست؟!

در هر خانه سه صفحه مثبت، منفی و عایق وجود دارد. تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از صفحات مثبت می باشد و به هر یک از صفحات مثبت و منفی پلیت می گویند.

بنابراین اگر خانه باطری خودرو 19 پلیت داشته باشد، 9 عدد آن صفحه مثبت و 11 عدد صفحه منفی است. این عدد روی باطری نوشته می شود.

 صفحات مثبت : صفحات مثبت از جنس پراکسید سرب PbO2 می باشد. ابتدا صفحات را از جنس سرب و آنتیموان بصورت مشبک ساخته و بعد از اکسید فعال شده پر می کنند.

 صفحات منفی: شبیه صفحات مثبت بوده، با این تفاوت که ماده فعال شده آن “سرب اسفنجی” می باشد.

 صفحات عایق: برای جلوگیری از اتصال صفحات مثبت و منفی به یکدیگر، میان صفحات عایق از جنس پلاستیک یا میکا یا فیبر قرار می دهند. صفحات عایق از یک طرف واف و از طرف دیگر دارای همبستگی هایی هستند. طرف برجسته به سمت صفحه مثبت است تا اسید سولفوریک بهتر با صفحه مثبت فعالیت داشته باشد. عایق اجازه می دهد ذرات جدا شده از صفحه مثبت به انتهای باطری هدایت و از اتصال کوتاه صفحات جلوگیری شود.

ولتاژ باطری، تعداد خانه های باطری را تعیین مص کند. به منظور افزایش آمپر، تعداد صفحات مثبت و منفی هر خانه را زیاد می کنند. پس از این که صفحات هر خانه، داخل آن قرار داده شد خانه های باطری را به صورت سری به یکدیگر وصل نموده که در نتیجه در کل خانه ها، یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می ماند که آنها را  بصورت مخروط ناقص از جنس سرب ریخته گری نموده و قطب های اصلی باطری نامیده می شود.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×