پست شده در اطلاعات قطعات یدکی خودرو

سئوالات مربوط به سوپاپ های خودرو

سر سیلندر در کجا واقع شده و کار آن چیست؟

سر سیلندر به روی سیلندر بسته شده و قسمتی از اتاق احتراق را تشکیل می دهد.

تفاوت بین سوپاپ هوا، بنزین و دود چیست؟

بشقابک سوپاپ دود بزرگتر از بشقابک سوپاپ هوا و بنزین است

جنس سوپاپ دود محکم تر از سوپاپ هوا و بنزین است

دامنه و ساق سوپاپ دود ضخیم تر از دامنه و ساق سوپاپ هوا و بنزین است

گیت یا بوش چیست و در کجا قرار دارد؟

گیت یا بوش از حرکت عرضی سوپاپ و در سر سیلندر جلوگیری می کند.

لاستیک گیت سوپاپ چیست؟

لاستیک حلقوی شکلی است که در بالای گیت قرار دارد و ساق سوپاپ از گیت و همچنین از لاستیک عبور می کند.

کار لاستیک گیت سوپاپ چیست؟

از نفوذ روغن به اطاق احتراق جلوگیری می کند و بیشتر به حالت کاسه نمد می باشد.

علل خرابی لاستیک گیت سوپاپ چیست؟

حرارت بیش از حد موتور

کارکرد بیش از اندازه

کار میل سوپاپ چیست؟

باز کردن سوپاپ ها- به گردش در آوردن اویل پمپ- بکار انداختم شیطانک پمپ بنزین و در برخی اتومبیل ها بکار انداختن میل دلکو و در موتور دیزل بکار انداختن پمپ انژکتور

کار پولک فنر سوپاپ چیست؟

نگهدارنده فنر سوپاپ توسط خارهای مخروطی که در شیار ساق سوپاپ قرار دارد.

چرخ دنده سر میل لنگ با چرخ دنده سر میل سوپاپ به چند طریق درگیر می شوند؟

به سه طریق: دنده با دنده- درگیری توسط زنجیر- درگیری توسط تسمه

کار میل رابط چیست؟

انتقال نیرو از استکانی تایپیت به اسبک ها جهت باز و بسته کردن سوپاپ ها

طریقه باز و بسته شدن سوپاپ ها را شرح دهید؟

با گردش میل سوپاپ بادامک های آن به انتهای استکانی تایپیت نیرو وارد کرده و این نیرو توسط میل رابط به زیر اسبک انتقال یافته که سوپاپ نیز توسط اسبک ها باز می شوند به محض اینکه بادامک میل سوپاپ از زیر استکانی رد شد فنر باز شده و سوپاپ بسته می شود.

تنظیم و آب بندی سوپاپ ها و برعکس آن در موتور چه نقشی دارد؟

تنظیم و تمییز بودن سوپاپ ها در کشش و قدرت موتور تاثیر فراوان خواهد داشت ولی نامیزانی و دوده گرفتن ان از کشش و کمپرس موتور می کاهد.

آیا در تمام موتورها سوپاپ ها در سر سیلندر قرار دارند؟

خیر- در برخی موتورها سوپاپ ها در سر سیلندر، در برخی در بدنه سیلندر و در برخی نیمی از سوپاپ ها در سر سیلندر و نیمی دیگر در بدنه موتور سوار شده اند.

زیر سوپاپی چیست؟

در موتورهایی که سوپاپ های آن در بدنه موتور سوار شده اند بجای استکانی تایپیت و میل رابط و اسبک از زیر سوپاپی استفاده می شود.

علل بریدن سوپاپ چیست؟

وارد شدن فشار زیاد به موتور

لقی گیت سوپاپ

علل سوختن سوپاپ چیست؟

گرمای بیش از موتور

ریتارد بودن دلکو

فیلر کشی یا تنظیم سوپاپ ها به چه منظوری انجام می گیرد؟

چون فلزات در مقابل حرارت منبسط می شوند و جنس سوپاپها نیز از فلز می باشد به این جهت بین اسبک و ساق سوپاپ یک مفدار خلاصی یا لقی در نظر می گیرند.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
مدیر فروش
2 +