WhatsApp-Image-2021-11-08-at-5.25.45-PM-removebg-preview(1)

کلاچ به راحتی پایین می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند چرا؟

پدال کلاچ را فشار می دهید و پدال به انتها می رسد. با اینکه پدال به زمین رسیده است اما هنوز نمی توانید دنده ها را عوض کنید. این مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گیرد و در برخی در گذر زمان طولانی رخ دهد.احتمالاتی دارد برای ایجاد از این قبیل مشکلات خودرو از جمله:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هیدرولیک کلاچ نشت وجود دارد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×
مدیر فروش
2 +