WhatsApp-Image-2021-11-08-at-5.25.45-PM-removebg-preview(1)

بوستر ترمز

پای راننده هیچگاه نیروی کافی برای متوقف کردن خودرو را ندارد و اگر قرار بود سیستم ترمز نیروی خود را تنها از فشار پای راننده تامین کند مسافت بسیاری را برای توقف خودرو نیاز داشتیم. برای حل این مشکل خودروسازان از سیستمی ساده ولی کارآمد به نام بوستر استفاده کردند. بوستر یک استوانه است که با استفاده از نیروی مکش موتور داخل ان یک خلا نسبی ایجاد می‌شود، ایجاد شدن این خلا سبب می‌شود که نیروی فشار پای راننده چندین برابر شود و بطبع نیروی ترمزگیری نیز افزایش یابد. بیشترین خرابی ای که در بوستر پیش می‌آید می‌تواند بروز نشتی درسیستم آن باشد، مخصوصا باید هر از گاهی شلنگ بوستر را بازدید کنید تا اگر ترک خوردگی و یا نشتی در آن وجود داشت آن را تعویض نمایید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×
مدیر فروش
2 +