WhatsApp-Image-2021-11-08-at-5.25.45-PM-removebg-preview(1)

اطلاعات درباره اویل پمپ

یاتاقان زدن در موتور هنگامی اتفاق می افتد که روغن به یاتاقان نرسد و یاتاقان از بین برود. مهمترین نقش روغن در موتورایجاد اصطکاک نرم یا همان روان کاری است. تمامی قطعات موتور به علت حرکت تحت فشار و دور بالا به یک روانساز نیاز دارند. هنگام حرکت پیستون درداخل سیلندر، اصطکاک شدیدی بین رینگ های پیستون و سیلندر وجود دارد. اگر روغن بین این سطوح وجود نداشته باشد، مطمئنا دچار مشکل می شوند و آسیب می بینند. اما روغن بر اساس یک مسیر معین به قطعات موتور می رسد که به آن مدار روغن کاری گفته می شود. 

روغن داخل کارتر به وسیله یک پمپ به قطعات موتور ارسال می گردد و آنها را براثر فشار روغن کاری می کند. به این پمپ روغن که به وسیله میل بادامک یا میل لنگ به حرکت در می آید، اویل پمپ هم می گویند. در حقیقت عاملی که روغن را در مدار روغنکاری پمپ می کند، اویل پمپ است. این وسیله که جریان روان سازی موتور را انجام می دهد، معمولا داخل بلوک سیلندر قرار دارد.  اویل پمپ روغن را پس از فرستادن به سمت فیلتر به مدار روغن کاری پمپ می کند. در حقیقت اویل پمپ مانند قلب در بدن انسان است که اگر لحظه ای وظیفه اش را انجام ندهد، سیستم وابسته به آن از کار می افتد. اویل پمپ نیرویش را به طور غیر مستقیم از موتور می گیرد ،. واسطه کار ممکن است محور دلکو یا دنده میل سوپاپ باشد که این بستگی به طراحی موتور دارد.

 اویل پمپ ها به سه دسته تقسیم می شوند :

  •  اویل پمپ دنده ای : دارای دوعدد چرخ دنده می باشد که کنار همدیگر روی دو محور موازی قرار می گیرند. یکی از آنها محرک بوده و حرکت خود را از محور پمپ متصل به میل بادامک یا میل لنگ می گیرد. چرخ دنده محرک، دنده هرزگرد متحرک را به گردش در می آورد. با چرخش آنها در یک قسمت از پمپ فضای بین دنده ها زیاد و به تبع آن فشار کم می شود. بنابراین مجرای مکشی روغن از کارتر، در آن ناحیه قرار می گیرد و در طرف مقابل فضای بین دنده ها کاهش یافته و روغن بین آنها تحت فشار زیادی قرار می گیرد. با طراحی مجرای خروجی در این قسمت، روغن تحت فشار به مدارهای روغن کاری ارسال می شود.
  •  اویل پمپ روتوری : این نوع پمپ نسبت به اویل پمپ دنده ای پیشرفته تر است و با دبی(حجم روغن ارسالی) بیشتری کار می کند . یک روتور محرک به پمپ متصل می شود و به آن روتور داخلی می گویند . روتور خارجی که متحرک است نسبت به روتور داخلی چرخش می کند. چرخش آنها باعث کم و زیاد شدن فضای بین روتورها می شود. در قسمت مکش لوله ورودی و در قسمت تراکم، لوله خروجی را قرار می دهند. روتور خارجی با روتور داخلی هم مرکز نیستند.
  • اویل پمپ سوزنی : بیشتر در موتور سیکلت ها کاربرد دارد که توسط یک پلانچر و فنر روغن ارسال می شود.

آشنایی با مکانیزم حرکت اویل پمپ

حرکت اویل پمپ از میل بادامک یا میل لنگ تامین می شود. در موتورهای میل بادامکی، چرخ دنده ای روی میل بادامک وجود دارد که محور اویل پمپ رابه حرکت در می آورد و این حرکت محور، باعث حرکت دلکونیز می شود. در چنین مواردی هنگام باز و بسته کردن اویل پمپ بایستی به موقعیت چکش برق دلکو و وضعیت قرار گیری پیستون ها توجه کرد.

 انتقال حرکت از سه طریق امکان پذیر است:

  • اویل پمپ مستقیما روی میل لنگ سوار می شود.
  • اویل پمپ توسط چرخ و زنجیر چرخ به حرکت در می آید.
  • اویل پمپ به وسیله چرخ دنده درگیر با میل لنگ حرکت می کند.

در هرسه مورد فوق، برای باز و بستن اویل پمپ به تایم گیری نیازی نیست . 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×
مدیر فروش
2 +