پست شده در نکات فنی خودرو

١٠ مشکل مربوط به ترمز که هر راننده ای باید بداند

هر راننده ای باید بداند چگونه سیستم ترمز را برای وجود مشکلات احتمالی چک کند. دیسک تاب خورده، لوله ی روغن ترمز سوراخ و جیر جیر کردن ترمز از شایع ترین مشکلات هستندآیا ترمز خودروی شما جیر جیر می کند؟ یا اینکه خودرو به یک سمت کشیده می شود؟ و یا در کف پارکینگ همیشه پر از روغن است؟ تمام این ها نشان دهنده ی وجود مشکل در سیستم ترمز خودروی شماست.ترمز ها چگونه کار می کنند؟در بیشتر وسایل نقلیه ی جدید سیستم ترمز از هر دو ترمز کاسه ای و ترمز دیسکی استفاده می شود. ترمزهای دیسکی از یک دیسک استفاده می کنند که به توپی چرخ متصل است، همچنین شامل کالیپرها، لنت ترمز و یک سیستم هیدرولیک نیز است تا سرعت خودرو را کم کند و به آرامی آن را متوقف کند.زمانی که پدال ترمز فشار داده می شود، سیستم هیدرولیک فشار وارد شده به پدال را به کالیپرها انتقال می دهد تا لنت ترمز را به دیسک فشار دهد. با این کار سرعت خودرو کم می شود و سپس متوقف می شود.اساس کار ترمز کاسه ای نیز همین است. هنگامی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد، سیستم هیدرولیک کفشک ها را به کاسه ی ترمز فشار می دهد، که به توپی چرخ متصل است. با این کار سرعت خودرو کاهش می یابد و خودرو متوقف می شود.سیستم های ترمز جدید بسیار قابل اعتماد هستند اما قطعات متعددی در آنها وجود دارد که باید به طور مرتب چک شوند و در صورت نیاز تعمیر یا جایگزین شوند.١- لنت ترمز:لنت ترمزهای فرسوده باعث می شوند تا مسافت ترمزگیری افزایش یابد. همچنین باعث می شود تا دو قسمت فلزی ترمز با هم برخورد کنند و در نتیجه قسمت فلزی لنت تمام شده روی دیسک خراش ایجاد کند که باعث صدمه دیدن دیسک می شود. اگر لنت ترمز بر اثر گرمای زیاد ترک بردارد، در همگام ترمزگیری صدای جیر جیر ایجاد می کند. اگر لنت ها و دیسک ها بیش از اندازه گرم شوند مسافت ترمزگیری افزایش خواهد یافت. اگر به صورت منظم در هنگام ترمزگیری صدای جیر جیر می شنوید، زمان تعویض لنت ترمزها فرا رسیده است.٢-دیسک ها:سطح دیسک های ترمز باید کاملاً صاف و تخت باشند تا بتوانند به وسیله ی لنت های ترمز خودرو را متوقف کند. اگر سطح دیسک ترمز بر اثر گرما آسیب دیده باشد، باعث می شود که پدال ترمز مرتب ضربه بزند و بالا و پایین برود و خودرو در زمان توقف بسیار تکان بخورد. اگر دیسک ترمز بیش از اندازه گرم شود سطح آن آبی یا بنفش خواهد شد و ایجاد مشکل در سطح دیسک می کند. در نتیجه دیسک و لنت های ترمز نمی توانند خوب درگیر شوند و چسبندگی لازم را نخواهند داشت. در نتیجه خودرو با شدتی که باید، متوقف نمی شود.٣-نشت روغن ترمز:نشت روغن ترمز معمولاً به دلیل مشکل در سیستم هیدرولیک است. پایین بودن پدال ترمز نیز نشان دهنده ی نشتی روغن ترمز است. این نشتی باعث خارج شدن روغن ترمز می شود و در نتیجه بعد از گذشت زمان سیستم ترمز به کلی کار نخواهد کرد. نشتی روغن ترمز باید فوراً رسیدگی شود. وجود روغن در کف پارکینگ و پایین بودن پدال ترمز نشانه های این مشکل هستند.٤-درگیر بودن دائمی لنت ترمز با سطح دیسک ترمز:کالیپر ترمز باعث می شود لنت های ترمز با دیسک درگیر شوند و در نهایت خودرو متوقف شود. اگر نگهدارنده و پین های گیره ترمز که پیستون ها روی آن قرار دارند خراب شوند، لنت ها و دیسک ترمز دائم درگیر می شوند. در این حالت معمولاً خودرو به یک سمت کشیده می شود، در نتیجه لنت های ترمز و دیسک بیش از اندازه گرم می شود و به سرعت فرسوده می شوند. همچنین بر اثر چسبندگی لنت ها و دیسک شتاب گیری خودرو نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. درگیر بودن دائمی لنت ترمز با سطح دیسک ترمز بیشتر از یک مشکل است، این مسئله می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و باید به سرعت تعمیر شود.٥-دیسک تاب خورده:فشار زیاد به دیسک های ترمز می تواند باعث تاب خوردن دیسک شود. رانندگی آفرود و سطوح سخت مانند کوه یا بکسل کردن خودروهای دیگر می توانند باعث ایجاد تاب خوردگی در دیسک ها شود. حتی پارک کردن در کنار سیستم های خودکار پاشش آب می تواند باعث ایجاد مشکل در دیسک ها شود. زیرا پاشش آب سرد به دیسک ها باعث ایجاد مشکل در دیسک می شود. دیسک های تاب خورده در زمان ترمزگیری معمولاً باعث ایجاد مشکل در فرمان می شود و لرزش در خودرو می شود. دیسک های تاب خورده همچنین باعث افزایش مسافت ترمزگیری می شود یا اینکه ترمز ضد قفل قبل از موعد مقرر درگیر می شود.٦- کم شدن اثر ترمزگیری:به حالتی گفته می شود که به علت کاهش اصطکاک بین دیسک ترمز و لنت ترمز، قدرت ترمز گیری کم می شود. اگر وسیله ی نقلیه ی شما بیشتر از حالت معمول طول می کشد تا متوقف شود به احتمال زیاد مشکل کم شدن اثر ترمزگیری رخ داده است. در بیشتر مواقع این مسئله یک مشکل کوتاه مدت است اما می تواند مدت طولانی طول بکشد. برای مثال رانندگی کردن در سرازیری به مدت طولانیمی تواند باعث گرم شدن ترمزها شود و باعث شود لنت های ترمز و دیسک به خوبی پاسخگو نباشند. زمانی که ترمزها دوباره خنک شوند باید دوباره به حالت عادی خود برگردند و قابلیت خود را دوباره به دست بیاورند. Brake Fade می تواند به صورت موقتی باشد، سپس باید لنت های ترمز و دیسک ها تعویض شوند. این از اولین نشانه های گرم شدن بیش از اندازه ی ترمزها است و می تواند به لنت ها و دیسک ها آسیب بزند.٧- دود کردن ترمزها:دود کردن ترمزها می تواند شرایط خیلی خطرناکی را ایجاد کند. گرم شدن بیش از حد ترمزهایی که دود می کند به این معنی است که لنت های ترمز در حال سوختن است و یا اینکه چیزی بر روی ترمزها چکه می کند. اگر این اتفاق بیفتد، لنت ها ممکن است برق افتاده باشند( اشاره به آیینه شدن لنت ترمز دارد.)و بر عملکرد ترمزها اثر بگذارد.٨- چراغ ترمز:اگر چراغ ترمز خودرو روشن شود این مسئله می تواند جدی باشد و نشان دهنده ی یک مشکل جدی در سیستم ترمز باشد. در بیشتر مواقع نشان دهنده ی وجود مشکل در سیستم هیدرولیک است و وسیله ی نقلیه باید در اسرع وقت بازرسی و تعمیر شود. اگر چراغ ترمز روشن شد به هیچ عنوان با وسیله ی نقلیه تان رانندگی نکنید این کار اصلاً امن نیست. در بعضی وسایل نقلیه این چراغ وظیفه ی دیگری نیز دارد و نشان می دهد ترمز دستی بالا است.٩- مشکل در شلنگ ها:شلنگ معیوب یا آسیب دیده می تواند باعث شود تا کالیپرها به صورت یکنواخت کار نکنند. در نتیجه هنگام ترمزگیری خودرو به یک طرف منحرف می شود. اگر در هنگام ترمزگیری این اتفاق می افتد هرچه زودتر باید سیستم ترمز چک شود. بعضی مواقع فشار روغن ترمز در کالیپر بر اثر شلنگ های ایراد دار به خوبی منتقل نمی شود و ایجاد مشکل می کند.١٠- ترمز دستی:ممکن است احمقانه به نظر برسد. اما این اتفاق بسیار رایج تر از چیزی است که شما فکر کنید. احتمال این وجود دارد که هنگام رانندگی فراموش کنید که ترمز دستی را آزاد کنید، در نتیجه عملکرد خودرو دچار مشکل می شود و ممکن است سیستم ترمز آسیب ببیند. اگر فکر می کنید خودرو به سختی شتاب می گیرد یا شما صدای صوت و جیغ می شنوید، ترمز دستی را چک کنید و مطمئن شوید که آن درگیر نیست. اگر مدت زمان طولانی با ترمز دستی بالا حرکت کنید ممکن از بعد از آزاد کردن آن خودرو دیگر حرکت نکند.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×
مدیر فروش
2 +