WhatsApp-Image-2021-11-08-at-5.25.45-PM-removebg-preview(1)

زمانیکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود

زمانیکه  به موتور گاز داده نمی شود، صدای کلیک از آن شنیده می شود

هنگامیکه با گاز ندادن از موتور صدای کلیک و برخورد فلز ضعیف شنیده می شود و این صدا با گرم شدن موتور بیشتر می شود و در حرکت معمولا شنیده نمی شوددلایل گوناگونی دارد.
از جمله :
سوپاپ ها باید تنظیم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پایین آمده باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×
مدیر فروش
2 +